Møte med Jon Olav Ålmås

Jon Olav Ålmås holdt i dag åpningstalen for studieåret 2015-16 ved Høgskolen i Volda. Her sa han blant annet: «Å ta ei høgare utdanning, og å velja den heilt rette gjennom fleire år, veit de kan vera både uføreseieleg og dristig. Men å bli forma som enkeltmenneske er endå meir uføreseieleg og dristig – gjennom alt det kostar av eksistensielle val, men aller mest gjennom alt det gjev. Kunnskap er svært viktig. Klokskap til å bruka kunnskapen på gode måtar er imidlertid mykje viktigare.»

Dekan Aud Folkestad ved Avdeling for kulturfag og senterleder Marit Ulvund ved Seanse hadde gleden av et hyggelig møte med den gode taleren som nå er direktør i Fritt ord!