Linjer i Ilabekken

Linjer i Ilabekken er et prosjekt der kunstnerne Gry O.Ulrichsen og Anne Helga Henning samarbeider med Ila skule i Trondheim og elever i 3. trinn. De benytter kunstneriske prosesser som metode for å lære om nærmiljø og biologi knyttet til Ilabekken.

Prosjektet tar utgangspunkt i formasjonene av visuelle linjer i Ilabekken. Elevene skal kartlegge estetisk utforming av linjer og sette dette i sammenheng med funksjonelle naturvitenskapelige forhold i bekken. Undersøkelsene av disse forholdene danner grunnlaget for å skape arbeider som omhandler kompleksiteten i vannets bevegelser og  utformingen av liv i bekken.

Etter besøkene ved bekken,  jobber elevene gjennom estetiske læringsprosesser med ulike materialer, der de får forme og skape fossen, linjene og de ulike erfaringene de har gjort seg ved fossen. De samtaler med ekspertene og får stille spørsmål om vann og ulike fenomen knyttet til vann, is og snø, dyreliv og andre ting elevene har observert eller erfart under besøkene ved bekken.

To fageksperter, Magnus Waage, som er doktorstipendiat i kjemi, og Helena Bichao, som er universitetsbibliotekar og biolog, er også involverte i prosjektet.