Kunstneropphold

Søknadsfrist for kunstneropphold var 1.mars 2016. Vi har fått mange spennende søknader og disse er nå under behandling. Svar vil bli gitt alle søkere innen utgangen av mars!

Seanse – senter for kunstproduksjon arbeider for å styrke kvalitet i kunst for barn og unge, og for utvikling av kunstprogram i barnehage, skole og andre samfunnsinstitusjoner.

Siden 2004 har Seanse tatt imot over 150 produksjoner og 400 kunstnere på kunstneropphold. Ønsker du å delta på Seanses kunstneropphold i Volda for å utvikle din produksjon?

Vi tilbyr:

  • Veiledning av mentorer med kunstnerisk og barnefaglig kompetanse
  • Økonomisk støtte til reise og opphold
  • Honorar kr 5000 (10t) pr kunstner pr uke*
  • Tilgang til utstyr (lys, lyd, instrument)
  • Egne lokaler til arbeid, tilgjengelige hele døgnet

Vi tar imot prosjekter i alle stadier av utvikling, fra idé til post-produksjon. Samarbeidet med Høgskolen i Volda gir Seanse tilgang til ett av landets bredeste kompetansemiljø innen kunstfag, samt gode lokaler for kunstnerisk arbeid. Vi arrangerer møter med målgruppe og prøvefremvisninger der det er hensiktsmessig.

KUNSTNEROPPHOLD 2016

  • UKE 23 6-10/6
  • UKE 24 13-17/6
  • UKE 42 17-21/10
  • UKE 43 24-28/10

SØKNADSFRIST 1. MARS – FORVENTA SVAR 15. MARS

Søknadsskjema-KunstneroppholdSeanse2016

God kunst trenger tid og rom!

Velkommen som søker!

Spørsmål? Ta kontakt med Rita Slotterøy rita.slotteroy@hivolda.no (70075414)

*Seanse – senter for kunstproduksjon gir kun et delvis honorar for oppholdet, resten må kunstnere søke om andre steder, eventuelt finansiere selv.

«We wanted to say thank you for this great residency in Volda. It has been really nice to be there, and to be surrounded by other artists. Working in these conditions is optimal, as we felt that we could focus on what we’re doing, and the way it was organized with the little presentation in the middle of the week pushed us to be clear with our ideas and produce something on stage. All in all, the process went very well and we are surprised by how rich this experience has been for our group. So, thank you very much.»  The Krumple Theater Company

Det var veldig fint og konstruktivt for oss å være på kunstneroppholdet hos Seanse, og vi er veldig glade for å ha fått muligheten til dette. Prosjektet er i en idéfase, og oppholdet har vært en uvurderlig måte å begynne arbeidet på. Vi er veldig fornøyde med den praktiske organiseringen av oppholdet. Frokost, felleslunsj og tapasmiddag fortjener bare skryt!
”Jorda rundt på 29 bokstaver” – Fabularium Produksjoner